ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุความรู้รอบตัวที่คนในครอบครัวควรรู้

ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ

การดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่อยู่กับเราถือเป็นสิ่งสำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง ที่เราอยากให้ผู้คนในครอบครัวที่กำลังต้องรับมือกับการดูแลผู้สูงวัยได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การให้คุณค่าในเรื่องของผู้สูงวัยถือเป็นสิ่งสำคัญและเราเชื่อว่าทุกท่านก็ต่างรักและอยากเอาใจใส่ทุกคนในครอบครัว แต่อาจขาดความเข้าใจ หรือ ไม่ทราบแนวทางการรับมือ วันนี้เราจึงอยากมาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวฉบับสั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจกันได้ง่าย ๆ และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในวันนี้จะให้ประโยชน์แก่ทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านมากที่สุด

ทำความเข้าใจเรื่องผู้สูงอายุ วัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่

การสร้างความเข้าใจถือเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนต้องตระหนักรู้ การเป็นผู้สูงวัยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน 100% ด้วยกลไกลของร่างกายที่อยู่คู่กับมนุษย์ ทำให้เราทุกคนต้องผ่านทุกช่วงวัยทั้ง ทารก เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยทำงาน วัยทองและสุดท้ายก็คือ “ วัยชรา ” แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ คนในโลกขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวัยชรา หรือ ปล่อยปละละเลยกันไปอย่างมากทั้งที่สุดท้ายทุกคนในโลกใบนี้ก็ต้องเข้าสู่วัยชราเช่นกัน การสร้างความเข้าใจว่าวัยนี้ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราอยากนำออกมาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบ 

ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดกับผู้สูงอายุ

ความเสี่ยงต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกับผู้สูงวัย การละเลยสิ่งใดไปจึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ใหญ่และสาหัสเกินรับมือได้ เราจึงควรเข้าใจความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยได้ เช่น สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย , โรคภัยไข้เจ็บที่ผู้สูงวัยมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้น , อารมณ์ที่ผิดปกติและอาหารการกินก็สำคัญมาก ๆ สิ่งเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลให้ดีและจัดการอย่างเหมาะสม อาจสร้างความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมาได้

การสอบถามและการสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญ

การสังเกตและการสอบถามสำคัญเป็นอย่างมาก ท่านควรสำรวจอาการของผู้สูงวัยในบ้านของท่านอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการใดที่ผิดปกติเราจะได้รับมือได้ทัน การสังเกตพฤติกรรมด้านอารมณ์ ความเครียด อาการซึมเศร้า เป็นต้น พฤติกรรมก็จะเป็นในเรื่องของ การกิน อาการเจ็บป่วย อาการปวดตัวต่าง ๆ รวมถึงการขับถ่าย เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรสังเกต

4 วิธีในการเตรียมตัวดูแลผู้สูงวัยเบื้องต้นสำหรับคนในครอบครัว

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการดูแลผู้สูงวัยเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงอยากมาแนะนำเรื่องที่หลายท่านต้องรู้ โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงวัยอยู่ในครอบครัว เพราะมันจะเป็นวิธีการเตรียมการสำหรับการดูแลเบื้องต้นที่ทุกคน ควรต้องรู้และเข้าใจ รวมถึงปฏิบัติตามเพื่อลดความเสี่ยงและจะได้ทำอย่างเข้าใจ

  1. การเตรียมพร้อมสภาพร่างกาย เราจะไม่สามารถดูแลใครได้แน่นอนหากเราไม่ดูแลร่างกายตัวเอง เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองคู่กับผู้สูงวัย
  2. การเตรียมพร้อมในด้านจิตใจ ด้านจิตใจเป็นสิ่งสำคัญหาก เราต้องพร้อมรับมือกับพฤติกรรมของผู้สูงวัยอยู่เสมอ เข้าใจ อดทนและใช้ความรัก
  3. การเตรียมพร้อมด้านสถานที่ ข้อนี้จะมีการเตรียมพร้อมต่างกันไป เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือ สิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการบ้านให้ปลอดภัย
  4. การเตรียมความพร้อมของสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในชุมชนของท่าน หรือ คนในครอบครัวให้เข้าใจถึงสถานะของผู้สูงวัยที่ท่านดูแล

การเอาใจใส่ผู้สูงวัยที่เราทุกคนควรเรียนรู้

การเอาใจใส่และการดูแลผู้สูงวัยเป็นเรื่องของเราทุกคน เราเชื่อว่าครอบครัวมากกว่า 70% ของไทยมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัว การสร้างความเข้าใจเรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องจำเป็น การลดความเสี่ยงให้แก่ผู้สูงวัยและการจัดการดูแลเรื่องต่าง ๆ อย่างดีจึงต้องรู้ พร้อมกับการสังเกตพฤติกรรมเพื่อวางแผนการดูแล รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยภายในบ้านของท่านที่เรามาแนะนำ